vrijdag 21 februari 2020

Verslag : Reanimatieles door de spoedarts


Reanimatie
·       Reanimatie toepassen kan alleen maar helpen, je kan niets fout doen

·       Vooraleer je de reanimatie toepast, moet je eerst checken of de persoon nog ademt, of buiten bewustzijn is

·       Bij volwassenen moet je 30 keer een hartmassage toepassen en 2 keer de mond beademen

·       Bij baby’s moet je na 5 keer beademen, 15 keer hartmassage toepassen en 2 keer de mond beademen.
·       Een hartmassage bij baby’s moet je met 2 vingers doen

·       Voor je de hartmassage toepast moet je de borstkas vrijmaken van haar en kledij

·       Een AED machine kan je helpen bij het reanimeren

·       Als de persoon bij verslikking hard roept, heeft hij minder hulp nodig
·       Als de persoon bij verslikking niets zegt, heeft die dringend hulp nodig!

Met dank aan dokter Machtelinckx
Reporters :Hanna en Jolyne